యానినా ఫ్యాషన్ షోలో మీకు నచ్చిన మీ ఫేవర్ సెలబ్రెటీని సెలక్ట్ చేసుకోండి..

సోనం లేక జాక్వేలిన్, మీకు నచ్చిన వారిని ఎంచుకోండి!

ఇద్దరు తారలు ఒకే రెడ్ కార్పెట్ ఈవెంట్ లో ఒకే బ్రాండ్ దుస్తులు వేసుకుంటే! ఇలాంటిదే ఇటీవలి స్టార్ డస్ట్ అవార్డ్స్ లో జరిగింది.

రెడ్ కార్పెట్ లో ఇద్దరు బాలీవుడ్ ఫాషన్ స్టార్లు ఒకే రకం గౌన్లు ధరించి కనపడ్డారు. నిజానికి, రెండు గౌన్లు ఒకేలా కనపడ్డాయి.

సోనం నేరుగా ఒక చక్కటి గౌన్ ఎంచుకుంది. పాస్టెల్ బ్లూ గౌన్ కి ఇల్యూషన్ నెక్ లైన్, కేప్ ట్రయిల్ తో వున్న గౌన్. అయితే సాధారణంగా సోనం ఎప్పుడూ కనపడేంత అప్పీలింగ్ గా కనపడలేదు అనిపిస్తుంది. ఒక గ్రీక్ యువరాణిలా శిరోజాలు ఎత్తుగా కట్టి వాటికి ఒక మెరిసే హెయిర్ బ్యాండ్ పెట్టింది.

మరి ఏమంటారు గైస్? ఈ ఇద్దరిలో ఎవరు నచ్చారు? సోనం లేక జాక్వేలిన్? ఈ క్రింద కామెంట్ చేసి మాకు తెలపండి.

*

*

Top